Motorová kola Sachs v Česku poprvé

1. setkání motorových kol se uskutečnilo 19.7.

Redakce MOTOXPRESS přivezla na sraz do Horní Radouně 8 motokol s motory Sachs 98 z let 1935 – 1940, víc se jich do auta nevešlo.

Tak konečně. Tak mnoho let trvalo, než v česku někdo zorganizoval setkání příznivců motokol, a speciálně Sachsů. Organizátor se projevil jako filuta. Je specialistou na motokola s motory Sachs, vyráběná před a během druhé světové války. Tištěné pozvánky pro diváky a plakáty zvaly na „1. setkání motorových kol v Horní Radouni“, takže o nějaké diskriminaci se mluvit nedá. Zamýšlené aktivní účastníky ale osobně obtelefonoval a vypadalo to, že tam nemusí mít žádný Solex nebo Stadion. Zdařilo se. 40, slovy čtyřicet Sachsů se sešlo – vlastně sjelo. Byli i tací, kteří dorazili po ose s úsměvem, že pro skoro osmdesátiletou stokubíkovku není ani víc než stovka kilometrů žádný problém.
Motor Sachs 98 s dvourychlostní převodovkou montovaly desítky výrobců do víc než stovky modelů motokol, ve sbírkách v Česku jich je hodně, a tak až se zas někdy příště sejdeme, určitě zas budou k vidění další unikáty.
My jsme měli potěšení významnou měrou přispět počtem i kvalitou k moc hezké výstavě. Přivezli jsme česká motokola Achilles, Premier, Terra, 2x Eska a německá Wanderer, Phänomen a Excelsior, všechny stroje unikátně dochované, jen s retušemi na původních lacích. 
Další zajímavosti najdete na www.muzeumradoun.cz